Je kunt je aanmelden via de mail: je stuurt een mail bericht aan info@fondsvoorbeginnendebands.nl Geef in de mail aan:

– wat voor soort muziek jullie maken of willen maken/welke nummers;

– met hoeveel mensen je bent;

– hoe oud jullie zijn (gemiddeld);

– op welke dag je het beste kunt repeteren en op welk tijdstip;

– of jullie eigen instrumenten hebben;

– hoeveel jaar ervaring jullie hebben;

Aangemeld. En dan?

Als je je aangemeld hebt gaat er een groep van minstens 3 mensen met je aanmelding aan de slag. Deze mensen zijn ook muzikant – net als jullie – en hebben allemaal verstand van muziek en muziek maken.  

Deze groep mensen heet ‘de aanmeldingscommissie’. De aanmeldingscommissie adviseert de SMG om jou wél of niet in aanmerking te laten komen voor het Fondsfonds.

Je hoort de uitslag binnen 14 dagen via de mail. Over de uitslag kan niet gediscussieerd worden.