Om te beginnen moet je “beginnend muzikant” zijn. Maar wat is “beginnend”? 

Onder beginnend wordt verstaan:

  • Als je maximaal 3 jaar een instrument bespeelt, en;
  • Als je nul tot maximaal 1 jaar bandervaring hebt, en;
  • Als je nog niet voor publiek hebt opgetreden.

Vervolgens ben/word je een band. Een band bestaat uit meer dan één persoon (bijvoorbeeld een power trio zoals Triggerfinger) en kan zelfs een groep van 12 mensen omvatten (bijvoorbeeld Earth Wind & Fire).

Het gaat erom dat je samenspeelt met anderen. Het FBB hanteert geen leeftijdsgrens. Waar we wél een grens trekken is wanneer de teksten van de band kwetsend zijn of als de verschijning van de band aanstootgevend is.      

Het FBB richt zich in eerste instantie op de Provincie Groningen en de stad Groningen. Later als er al bands zijn gestart wordt er gekeken of ook de Provincies Friesland en Drenthe meegenomen kunnen worden in het doelgebied. Dat is een beetje afhankelijk van de bereidheid van deze provincies om hiervoor subsidies beschikbaar te stellen. 

Overige spelregels: de commitment-overeenkomst

Er zijn natuurlijk spelregels. Deze zijn er in de vorm van een zogenoemde “commitment-overeenkomst”. In deze overeenkomst worden de afspraken tussen de SMG en de band of de afspraken tussen de SMG en het podium of de afspraken tussen de SMG en Muziek Organisatie Noord (hierna MON) vastgelegd. 

De band moet er op kunnen rekenen dat de beloofde hulp ook werkelijk geboden wordt. Daar staat tegenover dat de SMG erop moet kunnen rekenen dat de band niet halverwege stopt, of na een optreden ermee ophoudt. 

Vooral de financiële afspraken zijn belangrijk! Want natuurlijk krijgt de band gratis en voor niks de hulp aangeboden (zie ‘Hoe dan’). Deze hulp vertegenwoordigt een waarde van € 1.600,00 per band en da’s niet niks.

De band verbindt zich om 1 try-out bij MON te doen en 4 optredens in de stad/provincie op de podiums waarmee de SMG afspraken heeft gemaakt. Zodra er 6 beginnende bands het traject hebben afgerond, zal MON een festival met deze bands organiseren op een nader te bepalen plaats en tijdstip.

De band gaat de inspanningsverplichting aan om tijdens deze optredens (en ook tijdens de try-out) entree gelden te vragen, te innen en af te dragen aan het SMG. Daarom zal er per band een bandleider worden aangewezen die als woordvoerder van de band fungeert en die de zorg heeft voor het geld en de afdracht daarvan.

SMG stelt als voorwaarde dat er entree geheven wordt bij een optreden en dat de entree minimaal €  2,00 per persoon bedraagt. Meer mag, minder niet. De geïnde entree wordt teruggestort in het Fonds voor Beginnende Bands.

Zodoende is er straks weer geld om een volgende band te helpen. Je kunt zeggen dat de aangemelde band ook voor de opvolgende band zijn best doet!! 

SMG zal ook met het deelnemende podium afspraken maken. Ook in een commitment-overeenkomst. Want ook het podium heeft een verantwoordelijkheid en rechten. Én plichten.

Als de bandleden minderjarig zijn wordt door de SMG aan de ouders of voogd om toestemming gevraagd om deze commitment-overeenkomst aan te gaan.